MAMA zoekt: Talent Coördinator
Vanaf 01 november 2017
MAMA’s Talent coördinator is de spil in het talentennetwerk van MAMA. H/Zij is verantwoordelijk voor de samenhang en vormgeving van de verschillende teams & trajecten. De Talent coördinator is verantwoordelijk voor het aantrekken, trainen en coachen van deelnemers van het talent team. H/Zij legt de relatie tot de programma’s en faciliteert de (kennis)overdracht tussen talent team en staf. Naast de zorg voor het talent team is h/zij verantwoordelijk voor twee elkaar jaarlijks afwisselende talent-programma’s die afgebakend zijn in omvang en tijd voor jongeren (14-18) en jongvolwassenen (21–26). H/Zij is het knooppunt tussen educatiepartners en ZZP-ers.
De Talent coördinator werkt nauw samen met de Directeur om de visie van MAMA te vertalen naar een inspirerende omgeving voor MAMA’s jonge achterban. H/Zij werkt nauw samen met de programmeur in het realiseren van kansen binnen en in reactie op het programma. De talent coördinator opereert indachtig MAMA’s positie als springplank voor jonge kunstenaars in het (inter)nationale veld, alsook diens (lokale) ambitie een inclusief podium te zijn. H/Zij neemt deel aan het strategisch programma overleg en maakt deel uit van het werkoverleg van MAMA. De talent coördinator heeft een plaats in de redactie van MAMA’s webplatform in ontwikkeling www.thisismama.nl.

Talent team & programma

• Traint de MAMA talents als kunst mediator en host, en volgt hun persoonlijke
ontwikkelingen om aansluiting bij de andere trajecten en mogelijkheden te faciliteren.
• Verantwoordelijk voor coordinatie, planning en uitvoering van de activiteiten voor en
door het talent team.
• Begeleidt binnen de subteams specifiek het educatie-team en het mamasté team.
• Research t.b.v. talentontwikkeling.
• Fondsenwerving, financiële projectadministratie en verslaglegging i.s.m. directeur,
ondersteunt de talenten in het beheren van budgetten van eigen projecten.
• Verantwoordelijk voor het aantrekken en aansturen van coaches en mentoren in de afgebakende trajecten.
• Beheer van het talent bestand.
• Is co-auteur van MAMA’s jaarplannen en levert hiertoe tijdig informatie aan

Publiciteit
• Levert kopij en beeld aan de Marketing Coördinator voor publiciteitsdoeleinden
• Ontwikkelt iom. Marketing Coördinator passende merchandise voor werving & relatiebeheer van het talent team.

Motivatie & Competenties
• Heeft ten minsten 2 – 3 jaar coachende ervaring.
• Is empathisch, eerlijk en direct en niet bang om de reacties van coaching te zien.
• Pro-actief, nieuwsgierig en kritisch
• Kan werken binnen deadlines en gestelde budgetten
• Bereid zich continu door te ontwikkelen.
• Weet structuur te behouden in een dynamische werkomgeving, werkt ordentelijk en legt belangrijke stappen vast, zodoende acties goed overdraagbaar te maken
• Is flexibel en kan wanneer nodig plannen omdenken.
• Is een teamplayer en bereid aanwezig te zijn buiten kantooruren (in weekenden en avonden).
• Erkent het emanciperende en identiteitsvormende belang van (visuele) cultuur en beeldende kunst, en maakt zich hard hier zoveel en zo divers mogelijk jong volwassenen in te betrekken.
• Is gepassioneerd over actuele beeld- en jongerencultuur – en is naast professioneel betrokken – ook in de eigen vrije tijd cultuurconsument. Woont in Rotterdam, of is bereid te verhuizen.

Salariëring & Werktijden
De functie Talent Coördinator is 36 uur per week. Salariëring is vastgesteld op 1917 Bruto, per 1 januari 2017 (2130 bruto op basis van 1,0 FTE).

Interesse?
Word jij onze nieuwe collega? Tot 8 oktober kun je je motivatiebrief + cv sturen naar vacatures@showroommama.nl, o.v.v. Talent Coördinator, t.a.v. Nathalie Hartjes, directeur MAMA. Gesprekken vinden plaats op 13 oktober.